Najnovšie inzeráty: 130

Kategorie: Taxi novinky

Podmienky digitálnych taxislužieb na Slovensku by sa mohli zlepšiť, umožnila by to novela zákona

Podmienky digitálnych taxislužieb na Slovensku by sa mohli zlepšiť, umožnila by to novela zákonaBRATISLAVA 26. septembra (WebNoviny.sk) – Vhodnejšie podmienky na podnikanie, opatrenia na obmedzenie nelegálnej činnosti taxislužieb a účinnejšiu kontrolu v tejto oblasti má umožniť návrh novely zákona o cestnej doprave, ktorý v stredu schválila vláda. Zámerom zmien je zároveň podpora využívania digitálnych platforiem v preprave osôb, ako sú napríklad Uber, Taxify, Liftago či Hopin. Ministerstvo dopravy a výstavby SR predložilo novelu s navrhovanou účinnosťou 1. apríla 2019.

TREBA KONCESIU A SPLNENIE PODMIENOK

Na základe zákona o cestnej doprave z roku 2012 je na prevádzkovanie taxislužby potrebná koncesia a splnenie viacerých podmienok. Prax podľa rezortu dopravy ukázala, že niektoré podmienky je potrebné revidovať a najmä pri nelegálnom prevádzkovaní taxislužby je veľmi slabý kontrolný mechanizmus. Podmienky sa majú zmeniť a zjednodušiť tak, aby sa čo najviac zamedzilo nelegálnemu spôsobu podnikania v taxislužbe.

Generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií na ministerstve dopravy Peter Varga po rokovaní vlády povedal, že v novele sa snažili zohľadniť vývoj na trhu za šesť rokov od účinnosti zákona.

 

„Zjednodušujeme prevádzkovanie taxislužby, znižujeme administratívnu záťaž na jednotlivých prevádzkovateľov výmenou za to, že zvyšujeme kontrolu tých, čo sa rozhodnú takto podnikať. Sľubujeme si od toho, že naozaj bude jednoduchšie pre podnikateľov v tejto oblasti a nebude mať už nikto motiváciu obchádzať tento zákon,“ uviedol Varga s tým, že novela ruší väčšinu z doterajších povinností a zavádza jednotné pravidlá pre všetkých taxikárov.

Z NÁVRHU VYPUSTILI NIEKOĽKO PODMIENOK

Z pôvodných podmienok sa vypúšťa finančná spoľahlivosť a tiež podmienky týkajúce sa odbornej spôsobilosti prevádzkovateľov taxislužby a vodičov vozidiel s najviac deviatimi miestami, vrátane vodiča.

Dopravca v taxislužbe bude povinný zabezpečiť, aby cena za prepravu bola vypočítaná na základe informácií z taxametra, ak nebola dohodnutá pred začatím prepravy na objednávku, alebo cez digitálnu platformu.

 

Prepravný poriadok bude musieť byť zverejnený na webe dopravcu, alebo musí byť k dispozícii vo vozidle, resp. v digitálnej platforme. Podrobnosti o výkone taxislužby budú môcť určiť miestne samosprávy. Na prevádzkovanie taxislužby bude naďalej potrebná koncesia, najmenej jedno vlastné alebo prenajaté vozidlo s príslušným osvedčením.

Novou formou podnikania má byť prevádzkovanie dispečingu, pričom povolenie na túto činnosť sa má udeľovať na desať rokov. Vozidlá budú musieť byť označené na predných ľavých a pravých dverách obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby.

POTREBNÁ ÚPRAVA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

Na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla bude bude musieť byť označená základná sadzba cestovného, s výnimkou služby cez digitálnu platformu alebo na objednávku. Vodič vozidla taxislužby bude musieť mať príslušný preukaz a poskytovať dopravné služby podľa prepravného poriadku.

 

Zmeny v zákone si podľa rezortu dopravy v budúcom roku vyžiadajú úpravu Jednotného informačného systému v cestnej doprave zhruba za 250 tis. eur. Príjmy štátu v daňovej oblasti by mali dosiahnuť 631,5 tis. eur v roku 2019 a 965,5 tis. eur v roku 2020 a v ďalších rokoch.

Zrušenie skúšok na získanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe by malo znamenať výpadok príjmov vo výške 37 tis. eur, vydanie povolenia na prevádzkovanie dispečingu má priniesť do rozpočtu odhadom 500 eur ročne. Počet držiteľov koncesie a vodičov v taxislužbe by sa mal v budúcom roku podľa odhadov rezortu zvýšiť asi o päťsto.

VZNIESLI STOVKY PRIPOMIENOK

K návrhu novely zákona o cestnej doprave bolo vznesených 232 pripomienok (82 zásadných), z toho akceptovaných 75 (dvanásť zásadných). Rozpor pre lehotu účinnosti novely zákona zostal s Americkou obchodnou komorou v SR, Inštitútom ekonomických a spoločenských analýz, Republikovou úniou zamestnávateľov (RÚZ) a Uberom.

Tieto subjekty trvajú na skoršej účinnosti novely, rezort dopravy to vzhľadom na legislatívny proces nepovažuje za reálne. Rozpor pre zrušenie odbornej spôsobilosti zostal s Cechom Taxi Bratislava, Občianskym združením koncesovaných taxikárov a Slovenským živnostenským zväzom, ktoré žiadali odbornú spôsobilosť ponechať. RÚZ, Taxify a Uber mali výhrady k označeniu vozidiel taxislužby obchodným menom, Banskobystrický a Košický samosprávny kraj žiadali vypustiť časť, aby zmluva o službách obsahovala aj náklady na zamestnancov dopravcu dohodnuté v kolektívnej zmluve.

print Formát pre tlač

Komentáre


Neboli pridané žiadne komentáre.