Kategorie: Taxi novinky

Novela zákona o cestnej doprave z dielne SaS pomôže taxikárom i spotrebiteľom

Novela zákona o cestnej doprave z dielne SaS pomôže taxikárom i spotrebiteľomStrana Sloboda a Solidarita predloží na najbližšiu schôdzu parlamentu návrh zákona o cestnej doprave, ktorý ruší viaceré regulácie v taxislužbách a dáva možnosť prepravujúcemu sa slobodne rozhodnúť, aký typ taxislužby si vyberie. Čo si o tom myslíte? Vyjadrite svoj názor v diskusii.

Podstatou návrhu zákona je zrušiť regulácie v taxislužbách, ktoré enormne byrokraticky zaťažujú taxikárov. „Jedinými naďalej požadovanými podmienkami budú namontovaný taxameter vo vozidle a informácia o tarife za kilometer,“ poznamenal tímlíder SaS pre dopravu a stavebníctvo Miroslav Ivan a pokračoval: „Ostatné dnes platné regulácie, ktoré musia taxikári spĺňať, rušíme. Sú to napríklad povinnosti ako potreba stanovišťa, preukázanie odbornej spôsobilosti, finančná zábezpeka 1000 eur, povinné psychotesty, minimálny vek vodiča 21 rokov, resp. ďalšie technické požiadavky na vozidlo. Zároveň taxislužbám v zákone ponechávame výsadu, že ako jediní môžu používať označenie TAXI.“

Do zákona navrhuje SaS definovať nové živnostenské oprávnenie – zmluvnú nepravidelnú dopravu na princípe dohody medzi poskytovateľom a spotrebiteľom. „Povinnosťou prepravcu bude mať živnostenské oprávnenie vo vozidle, pričom prepravovaná osoba musí byť vopred informovaná o maximálnej cene prepravy, čo vnímame ako istý spôsob ochrany spotrebiteľa,“ zdôvodnil Ivan.

„Cieľom tohto zákona je, aby tí, ktorí chcú v tejto sfére podnikať, mohli bez zbytočných polien pod nohami a aby tí, ktorí sa chcú prepravovať, mali širší výber poskytovateľov,“ vysvetlila podpredsedníčka SaS Jana Kiššová.

Štát musí prestať strkať hlavu do piesku

Podľa SaS by vláda a ministerstvo dopravy mali prestať strkať hlavu do piesky v eskalujúcom napätí medzi taxikármi a Uberom.

„Na jednej strane tu pôsobia taxikári, ktorých fungovanie je v našom legislatívnom prostredí veľmi komplikované a náročné. Možno čiastočne aj na protest proti tomuto vývoju vznikla dnes už relevantná skupina alternatívnych prepravcov, ktorá zas funguje na hrane zákona upravujúceho taxislužby. Je prirodzené, že takáto situácia vyvoláva konflikty a trecie plochy, pretože tieto dve skupiny ‚podnikateľov‘ si nemôžu pri tak rozdielnych podmienkach konkurovať,“ uviedla Jana Kiššová.

SaS je presvedčená, že štát má vzniknutú situáciu riešiť. „Nie však pokutami, sankciami a honom na tých, ktorí sa chcú živiť vlastnou prácou, ale zjednodušením podnikateľského prostredia a zabezpečením, aby bolo pre všetkých rovnaké, spravodlivé a samozrejme nie nenáležite zaťažujúce,“ doplnila Kiššová.

print Formát pre tlač

Komentáre


Neboli pridané žiadne komentáre.