Informácie

Užitočné informácie pre zákazníkov, taxikárov, taxikárky, dispečerky a dispečérov.


Transparenty taxi

Transparenty taxiKeďže sa v poslednej dobe objavili na trhu rôzne transparenty viacerí taxikári sa zaujímali o to, ktoré sú vhodné na používanie a ktorých používaním sa vystavujete istým rizikám. Nám sa podarilo získať oficiálne stanovisko Ministerstva dopravy k tejto problematike.

Návrh na udelenie koncesie na taxislužbu

Návrh na udelenie koncesie na taxislužbuTu si môžete stiahnuť aktúálnu žiadosť na udelenie taxikárskej koncesie.Nová príručka pre odbornú spôsobilosť taxikárov

Nová príručka pre odbornú spôsobilosť taxikárovNedávno vyšla knižka s názvom "Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe", ktorá má uľahčiť prípravu na taxikárske skúšky. Je to najnovšie vydanie zo septembra 2012 a obsahuje výklady najnovších zákonov. Pochádza z vydavateľstva Žilinskej univerzity. Ak máte záujem môžete si ju zakúpiť aj priamo v Cechu taxi (Ružinovská 1, BA, tel.: 02/4342 4022, utorok alebo štvrtok od 9:00 do 13:00), náklad knihy je 250 výtlačkov, cena je 15 eur.

Preukaz vodiča taxislužby

Preukaz vodiča taxislužbyVykonávanie skúšok vodiča vozidla taxislužby, zoznam predmetov skúšky a preukaz vodiča vozidla taxislužby podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z roku 2012.

Obsah skúšky v taxislužbe

Obsah skúšky v taxislužbe podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z roku 2012.

Informácie o skúške pre OS v taxislužbe

Informácie o skúške pre OS v taxislužbeVykonávanie skúšky na získanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z roku 2012.

Označovanie vozidiel TAXI

Označovanie vozidiel menom a vybavenosť technickej základne prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z roku 2012.

Orientačné ceny prepravy taxíkom

Orientačné ceny prepravy taxíkomOrientačné ceny prepravy taxíkom z Bratislavy, skutočná výsledná cena je závislá od aktuálneho cenníku taxislužby, podmienok na ceste a od iných okolností, napríklad nadštandartné služby.

Testové otázky komplet

Testové otázky k získaniu osvedčenia odbornej spôsobilosti z roku 2003.

Služby pre taxikárov

Zoznam firiem, ktoré poskytujú taxikárom nevyhnutné služby pre vykonávanie povolania. Kde predávajú a nastavujú taxametre, zapájajú vysielačky, antény, transparenty a robia všetky služby pre taxi vozidlo? Kde vykonávajú metrológiu taxametrov?

Použitie taxi v Bratislave

Stalo sa vám už, že ste zaplatili za odvoz taxíkom viac ako ste čakali? Dáme vám rady ako rozpoznať poctivý taxík.

Legislatíva o taxislužbe

ZÁKON 168 NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 17. mája 1996 o cestnej doprave a VYHLÁŠKA 311 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo 17. októbra 1996.